x akceptuję

Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego hqmobile.pl dotyczący umów zawartych po 25 grudnia 2014.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: AB Direct Grzegorz Hryniewski. z siedzibą w Białymstoku, Sienkiewicza 46/41, NIP: 5423028988, Regon: 200256934, tel 530 121 100, adres email: sklep@hqmobile.pl. Wpis do ewidencji 83396 przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
 3. Adres korespondencyjny (oraz magazyn) firmy, pod który należy kierować zwroty, reklamacje oraz inną korespondencję to: AB Direct Grzegorz Hryniewski, ul. Sienkiewicza 46 lok. 41, 15-004 Białystok. Tel.: 530 121 100
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Na wszystkie zakupy wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 7. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez kupującego, domniemywać się będzie, że zakup jest przez niego dokonywany związany jest z prowadzoną działalnością i faktura wystawiona będzie na kupującego jako przedsiębiorcę.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. Za pomocą strony internetowej Sklepu,
  2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  4. telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w godzinach pracy obsługi Sklepu tj. pomiędzy 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 4. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w par. 2 regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Klientem.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
  2. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny przesyłek określone są w http://hqmobile.pl/koszty_dostawy.html.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu hqmobile.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od niej odstąpić bez podania przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.
  1. Konsument może złożyć oświadczenie zwrotu (www.abdirect.ogicom.pl/formularz-zwrotu-hqmobile.pdf) w następujących formach:
   1. mailem pod adresem: sklep@hqmobile.pl
   2. telefonicznie pod numerem: 530 121 100
   3. pocztą pod adresem: AB Direct Grzegorz Hryniewski, Sienkiewicza 46 lok. 41. 15-004 Białystok
  2. W przypadku odstąpienia od umowy w formie elektronicznej, Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną.
  3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu.
   1. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: AB Direct Grzegorz Hryniewski, Sienkiewicza 46 lok. 41. 15-004 Białystok

§7 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowanego przez Sklep). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Kupujący powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną (jeśli taka została dołączona). Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, tak jak instrukcja i karta gwarancyjna.
 4. Kupujący powinien zabezpieczyć odsyłany towar na czas transportu, by zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przesyłki.
 5. W przypadku zwrotu towaru bez jego integralnych elementów, Sklep jest uprawniony do odszkodowania, którego wysokość zależna będzie od wartości o jaką integralna część obniża wartość towaru.
 6. Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Kupujący powinien zadbać o to, by stan zakupionego towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian wykraczających poza czynności, które mają na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku pogorszenia stanu lub jakości zwracanego towaru wykraczającego poza konieczne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
 8. Stronom przysługuje prawo zatrzymania świadczenia, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczeń o jego zwrot.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty w transakcji chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu.
 10. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od skutecznego dostarczenia do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje dla towarów:
  1. które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  3. które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu
  4. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  5. które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi

§8 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Regulamin do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 znajdziesz: http://hqmobile.pl/regulamin-poprzednia-wersja.html